E-pasta Mārketinga Sūtījuma Saturs... Iepriekšējā reizē skatījām atšķirību starp ziņu vēstulēm jeb newsletter un parastiem ziņojumiem. Šodien jau konkrētāk par šo ziņojumu veidu saturu. Es pats pieturos pie principa “viens vēstījums vienā sūtījumā”, jo tas ir nesis vislabākos rezultātus. Laika gaitā ir...