E-pasta Mārketinga Sūtījuma Saturs... Iepriekšējā reizē skatījām atšķirību starp ziņu vēstulēm jeb newsletter un parastiem ziņojumiem. Šodien jau konkrētāk par šo ziņojumu veidu saturu. Es pats pieturos pie principa “viens vēstījums vienā sūtījumā”, jo tas ir nesis vislabākos rezultātus. Laika gaitā ir...
Ziņu Vēstules... Ziņu vēstules jeb angliski newsletters ir ļoti populārs sazināšanās, komunikācijas ar klientiem veids e-pasta mārketingā. Taču es pats blakus daudziem šī saziņas veida plusiem saskatu arī mīnusus. Nē, es tagad nesaku, ka ziņu vēstules ir kaut kas slikts un to lietot nevajag. Tieši...