Linku Popularitātes Celšana... Divos pagājušajos SEO rakstos izskatījām tēmas linku veidošana un linku veidi. Šoreiz par konkrētām galvenajām metodēm, kā var veicināt linku popularitāti. Tātad pēc visa iepriekš apskatītā var droši secināt, ka viena no galvenajām ārējās SEO darbībām ir vienvirziena ienākošo...