Linku Popularitātes Celšana... Divos pagājušajos SEO rakstos izskatījām tēmas linku veidošana un linku veidi. Šoreiz par konkrētām galvenajām metodēm, kā var veicināt linku popularitāti. Tātad pēc visa iepriekš apskatītā var droši secināt, ka viena no galvenajām ārējās SEO darbībām ir vienvirziena ienākošo...
SEO: Linku Veidi... Iepriekšējā nedēļā runājām par linku veidošanas nozīmīgumu mājas lapas SEO pasākumos. Noskaidrojām, ka linku popularitāte un kvalitāte ir svarīgākie ārējās optimizācijas faktori. Šoreiz vairāk par linku veidiem. Tātad, kopumā linkus iedala divās lielās grupās – ienākošie...
SEO: Linku Veidošana... Esam beidzot arī nonākuši līdz mājas lapas ārējās optimizācijas pašai galvenajai darbībai – linku veidošanas. Lai arī ko pretēju kāds teiktu, ienākošo linku skaits ar atslēgvārdu anchor tekstā uz konkrēto mājas lapu ir pats galvenais iemesls, kas var pacelt Google meklējumu...
Lokālais SEO... Šoreiz parunāsim par lokālā SEO pamatfaktoriem, kas ir jāievēro gadījumā, ja web projekts ir paredzēts lokālam tirgum. Protams, par piemēru mēs varam izmantot mūsu pašas Latvijas tirgu. Ir vairāki nosacījumi, kas ir jāievēro, veicot optimizāciju lokālā projektā. Uzreiz jāsaka, ka...