Affiliate mārketieris = Komercaģents?

affiliate mārketierisDīvaini vai nē, bet visbiežāk man cilvēki jautā par affiliate mārketiera juridisko statusu, kad es viņiem stāstu par affiliate mārketingu. Šodien padalīšos ar savu redzējumu šajā lietā.

Protams, protams, Latvijā affiliate mārketings ir pat ne zīdaiņa statusā, tas vēl pat nav dzimis. Bet esmu pārliecināts, pat zinu, kas tas pavisam drīz “nāks pasaulē”. Ilgi gaidīt nenāksies.. Loģiski, ka rodas tāds jautājums – “Kas tad īsti saskaņā ar likumu ir affiliate mārketieris?”

Neesmu jurists, bet mēģināšu šo jautājumu atrisināt. Uzņēmējdarbību Latvijā regulē galvenokārt Komerclikums. Tur tad arī mēģināju rast atbildi uz šo jautājumu.

Komercaģents?

45.pants. Komercaģenta jēdziens

Komercaģents ir komersants, kas pilnvarots citas personas (principāla) vārdā un labā pastāvīgi slēgt darījumus ar trešajām personām vai arī sagatavot to noslēgšanu.

Šis Komerclikuma pants, manuprāt, arī mums sniedz atbildi. Komercaģents ir komersants un, lai gan affiliate mārketieris neslēdz darījumus, viņš sagatavo darījumu noslēgšanu. Tas arī ir affiliate mārketiera galvenais uzdevums, ko mēs savās aprindās dažreiz saucam par “potenciālā klienta iesildīšanu”.

Komercaģenta jēdziens Komerclikumā ir pilnībā veidots uz offline vides īpatnībām, taču samērā viegli šos pantus var attiecināt arī uz affiliate mārketinga speciālistu.

Lasam tālāk par pienākumiem:

47.pants. Komercaģenta pienākumi

(1) Komercaģents, ievērojot principāla intereses, gādā par darījumu noslēgšanu vai to noslēgšanas sagatavošanu.

(3) Komercaģents veic savus pienākumus ar krietna komersanta rūpību, pakļaujoties saprātīgiem principāla norādījumiem.

Jāsaka, ka ideāls affiliate mārketiera pienākumu apraksts.

Kādi ir principāla (šajā gadījumā, uzņēmuma pienākumi)?

48.pants. Principāla pienākumi

(1) Principāls nodod komercaģentam dokumentus (paraugus, zīmējumus, cenrāžus, reklāmas prospektus, darījumu noteikumus u.c.), kas nepieciešami viņa pienākumu veikšanai.

(2) Principālam it īpaši ir pienākums nekavējoties paziņot komercaģentam par:

1) savu piekrišanu darījumam, kura noslēgšanu sagatavojis komercaģents, vai par atteikšanos no šāda darījuma noslēgšanas;

2) tāda darījuma neizpildīšanu, kuru noslēdzis vai kura noslēgšanu sagatavojis komercaģents;

3) darījumu apjoma būtisku samazināšanos, ja principāls paredz šādu samazināšanos salīdzinājumā ar to apjomu, uz kādu komercaģents parasti varētu paļauties.

Vai redzi sakarību (1) punktā ar affiliate programmā pieejamiem baneriem, linkiem, rakstiem, vidžetiem utt.? Arī sekojošie punkti ir atbilstoši – uzņēmumam ir jāpaziņo affiliate mārketierim par veiktajiem darījumiem, par neizpildītiem darījumiem, un jānodod arī cita veida informāciju, kas varētu būtiski ietekmēt affiliate mārketiera intereses.

Un kā būtu ar atlīdzību, komisijas maksājumu?

49.pants. Komercaģenta atlīdzība

(1) Ja atlīdzība nav nolīgta, komercaģentam ir tiesības uz tādu atlīdzību, kādu attiecīgajā apvidū parasti maksā par tādu pašu vai līdzīgu darījumu noslēgšanu vai to noslēgšanas sagatavošanu. Ja šādas mērauklas nav, komercaģentam ir tiesības uz saprātīgu atlīdzību, kas nosakāma, ņemot vērā visus ar attiecīgo darījumu saistītos apstākļus.

(2) Komercaģentam izmaksājamā atlīdzība vai tās daļa, kas atbilstoši darījumu skaitam vai vērtībai svārstās, ir provīzija.

Lieliski piemērots formulējums! Affiliate mārketingā darbojas likums “kurš vairāk un labāk piedāvā, tas vairāk iegūst”, proti, kura affiliate programmas ir labāka (labāks produkts, labāka landing page, labāka komisija, labāki nosacījumi), tā programma arī iegūst vairāk affiliate mārketieru un sekojoši arī labākus rezultātus.

Ļoti daudzas affiliate programmas komisijas maksājumu tā arī sauc – provision, kas mūsu likumā definēts kā provīzija.

Un arī tiesības uz šo provīziju ir veiksmīgi noformulētas:

50.pants. Komercaģenta tiesības uz provīziju

(1) Komercaģentam ir tiesības uz provīziju par darījumu, kas noslēgts komercaģenta līguma spēkā esamības laikā, ja šis darījums noslēgts viņa darbības rezultātā vai arī ar personu, kuru komercaģents pirms tam piesaistījis kā klientu tāda paša veida darījumiem.

Tālāk Komerclikumā ir noteikti provīzijas/komisijas maksājuma aprēķina un samaksas termiņa iestāšanās kārtība, kas arī visumā ir ļoti atbilstoša pasaulē vispārpieņemtajā affiliate mārketinga praksē.

Arī reāli ir tā, tāpat kā Komerclikumā ir noteikts, ka affiliate mārketieris nevar prasīt savu izdevumu atlīdzināšanu – visi izdevumi ir paša darboņa atbildībā, jo tomēr tā ir darbība, kas vērsta uz peļņas gūšanu.

54.pants. Izdevumu atlīdzināšana

Komercaģents var prasīt ar savu komercdarbību saistīto izdevumu atlīdzināšanu vienīgi tad, ja tas parasti ir pieņemts komerctiesiskajā apgrozībā.

Un šajā gadījumā, ja mēs saucam affiliate mārketierus par komercaģentiem, Latvijas likumdošana paredz arī darboņu aizsardzību:

58.pants. Tūlītējs uzteikums

(2) Ja komercaģenta līguma tūlītēju uzteikumu izraisījusi tāda rīcība, par kuru atbild otra puse, tai ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas radušies sakarā ar līguma izbeigšanu.

Tas nozīmē, ka, gadījumā, ja affiliate programma tiek pēkšni pārtraukta no uzņēmuma puses, tad affiliate mārketierim ir visas iespējas saņemt zaudējumu atlīdzību par jau paveikto darbu – domēna iegāde, hostinga konta iegāde, mājas lapas izveide, dizaina sagatavošana, reklāmu, linku pirkšanas izdevumi, PPC mārketinga izdevumi, patērētais laiks utt. Protams, tikai tādā gadījumā, ja affiliate mārketieris šos izdevumus var pierādīt.

Tā lūk – mans ierosinājums ir affiliate mārketierim piedēvēt online komercaģenta statusu un pirms sadarbības arī slēgt atbilstošu līgumu. Vai piekrīti man?

Jo, ja skatamies dziļāk Komerclikumā, tad pavisam neatbilstošs ir māklera statuss, kas dažreiz tiek piesaukts salīdzinājumā ar affiliate mārketieri.

Un kas tad komercaģentam ir jāizdara, lai iegūtu šādu statusu? Arī tas ir likumā noteikts:

75.pants. Individuālā komersanta reģistrācija

(1) Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta darbībai (šā likuma 45.pants) vai māklera darbībai (šā likuma 64.panta pirmā daļa), vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:

1) gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 20 000 latu;

2) tā savas saimnieciskās darbības veikšanai vienlaikus nodarbina vairāk nekā piecus darbiniekus.

Tātad, ja Tu esi nopietns affiliate mārketieris, kas gadā ar Latvijas uzņēmumu affiliate programmām apgroza vairāk nekā 20 000 Ls, tad Tavs pienākums ir reģistrēties kā individuālajam komersantam, ja vien ir noslēgts atbilstošs līgums ar uzņēmumu.

Ja šīs rindas lasa kāds jurists, būšu priecīgs par jebkādu komentāru.

Aigars - pēdējie 5 raksti

Line Break

Autors: Aigars (210 Raksti)

Mans lauciņš ir affiliate mārketings/partermārketings. No tā izriet, ka labi orientējos dažādos interneta mārketinga jautājumos.11 komentāri rakstam “Affiliate mārketieris = Komercaģents?”

 1. Sandis saka:

  Aigars ir kārtīgi pacenties mums! Tā kā affiliate marketings nav nekāda mistika vai kas tml, vienkārši 99% darbību notiek internetā nevis offlainā, tas arī viss!

 2. Ivars saka:

  Mani arī kādu laiciņu nomocīja šis jautājums, bet paldies Aigaram, kas ļoti palīdzēja.

 3. Spektrs saka:

  Skatos, ka Aigars pārvēršas arī par tiešās tirdzniecības uzņēmēju.:) Kas to lai zin, varbūt drīzumā ofisu atvērsi Rīgas centrā un pārdosi kādu pakalpojuma veidu.:)

 4. Aigars saka:

  kas zin, kas zin, viss plūst un mainās… :))

 5. Aliks saka:

  “ja Tu esi nopietns affiliate mārketieris, kas gadā ar Latvijas uzņēmumu affiliate programmām apgroza vairāk nekā 20 000 Ls, tad Tavs pienākums ir reģistrēties kā individuālajam komersantam”

  Bet ja es nodarbojos ar NeLatvijas affiliate programmām? kāda situācija ar juridisko pusi veidojas tādā gadījumā?

 6. Aigars saka:

  principā laikam es nekorekti uzrakstīju, Tas vienalga, ar kādām affiliate programmās nodarbojies, ja vien esi Latvijas rezidents. Tas attiecas uz jebkurām aff programmām

 7. Aliks saka:

  paldies.. ;)

 8. […] kabeļtelevīzijas pakalpojumus vai interneta pieslēgumu paketes u.tmldz. Ieskaties! Definējam, kas tad ir affiliate mārketeris no Latvijas likumdošanas […]

 9. Mārtiņš saka:

  Esmu pabeidzis Juristus LU, kas obligāti nenozīmē, ka man ir taisnība, bet ko es saredzu šajā 75. pantā: [..]ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu VAI tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta darbībai (šā likuma 45.pants) VAI māklera darbībai (šā likuma 64.panta pirmā daļa), VAI arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:[..] Trijās vietās tiek lietots vai, tādēļ ir jāiestājas vienai no šīm pazīmēm, respektīvi, vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta darbībai! Un tas nozīmē, ka ir jāreģistrējas kā individuālajam komersantam (saskaņā ar 75. pantu) iestājoties šai pazīmei, un nav obligāti jāsasniedz 20 000 LS.

 10. Aigars saka:

  Interesanti, Mārtiņ, paldies par komentāru!

 11. Mārtiņš saka:

  Vēl interesantāk būtu, ja tu atbildētu uz epastiem un atsūtītu man savu e gramatu :D

Ieraksti komentāru